2015-08-28

Kontakt

 

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie

ul. Leśna 2
76-034 Sarbinowo

Telefon: +48 94 711 01 52
 

PRACOWNICY SCK w SARBINOWIE

 

Dyrektor

 

Główna Księgowa

 

 


Pokój nr.:12
 
 

Agnieszka Łotysz


Telefon: +48 94 711 01 52


Pokój nr.:10

Główny Specjalista

 

Główny Specjalista

p.o. dyr. Weronika Pechmann

Telefon: +48 94 711 01 51
Pokój nr.:9
 
 

Piotr Bilo

Telefon: +48 94 711 01 53

Pokój nr.:11

Główny Specjalista

 

Referent-Edukator

Aldona Prusinowska

Telefon: +48 94 711 01 52

Pokój nr.:10
 
 

Małgorzata Łopacka

Telefon: +48 94 711 01 55

Pokój nr.:11

Specialista ds. organizacyjnych

 

Specjalista

Tomasz Hermanowicz

Telefon: +48 882 599 646

ul. Nadmorska 126
 

Agnieszka Berkowska

Telefon: +48 94 711 01 51

Pokój nr.:10

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się